กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | ติดต่อวิทยาลัย  

 

• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address Home Thai-Austrian Technical College ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
34543 143/2561 2018-04-10 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง
34377 112/2561 2018-03-23 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง นายชัยสิทธิ์ สง่างาม นางกานดา เอี่ยมกระสินธ์ เเละบุคลากรทุกท่านทราบ
34285 099/2561 2018-03-12 คำสั่ง แต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายประภากร วัชราคม ผู้อำนวยการวิทยาลัย นางนภาพร ลานเหลือ , บุคลากรทุกท่านทราบ
34246 083/2561 2018-03-06 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการอยู่เวรยาม ประจำเดือน มีนาคม 2561 บุคลากรทุกท่าน ทราบและถือปฏิบติ
34210 ศธ.0629/ว100 2018-02-28 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา-หมู่ 89 รูป สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 บุคลารทุกท่าน ทราบ
33803 527/2560 2018-01-05 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน อ.กานดา,แจ้งบุคลากรทุกท่านทราบ
33662 512/2560 2017-12-18 คำสั่ง เเต่งตั้งผู้รักษาการในตำเเหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน บุคลากรทุกท่านทราบ
32369 2017-07-07 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมสัมมนาเผยแพร่แผนปฏิบัติการพลังงาน
31471 2017-03-10 หนังสือราชการภายนอก คำสั่งรับรายงานตัวนักเรียนโควตาปี60
27013 0290 2016-01-29 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ สำนักวิจัยฯ งานบริหารฯ
27006 0285 2016-01-29 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรเดิน - วิ่งการกุศล "อาชีวศึกษามินิมาราธอน" ครั้งที่ 13 วอศ.ชม งานการเงิน
23824 1459 2015-05-25 หนังสือราชการภายนอก กำหนดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล สอศ. งานบริหารฯ
23558 0901 2015-05-11 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สอศ. ประชาสัมพันธ์
23543 1299 2015-05-11 หนังสือราชการภายนอก การรายงานข้อมูลการดำเนินงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน สำนักติดตามฯ ฝ่ายพัฒนาฯ
23534 1294 2015-05-11 หนังสือราชการภายนอก โครงการประกวดเรียงความ วัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์
21797 3498 2014-11-25 หนังสือราชการภายนอก ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี สอศ. งานบุคลากร,อ.ดวงนภา,อ.สหะ,อ.อุดม
21426 3128 2014-10-28 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งประกาศองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด วท.ฉะเชิงเทรา ฝ่ายพัฒนาฯ
20844 2617 2014-09-17 หนังสือราชการภายนอก การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู สอศ. ประชาสัมพันธ์
19420 1379 2014-06-04 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ อสมท. ฝ่ายแผนฯ,อ.เด่นศักดิ์,อ.วรวิทย์
18652 0036 2014-03-14 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่3 ด่วนที่สุด กระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายพัฒนาฯงานแนะแนวและแจ้งวกมร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ :: แผนผังเว็บไซท์ :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อผู้ดูแลระบบ